Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Pani/Pana dyspozycji jest pod adresem e-mail renault.iod@renault.com.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu marketingowym administratora, w tym przesyłania informacji handlowych (newsletter).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać będzie się na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 lit. ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE, dalej: „RODO”. Dane będą w naszym posiadaniu do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Dane będą przekazane do Renault SAS oraz podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu: podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego może ją Pani/Pan w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki informacji marketingowych (newsletter). Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wysyłkę informacji marketingowych.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Pani/Pan uzna, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.